Project omschrijving

Om de waardevolle locatie aan het water maximaal te benutten en te kunnen blijven benutten is bouwen voor de toekomst het hoofdthema. Het gebouw moet daarbij ruimte bieden aan functieveranderingen zonder dat daarvoor grote architectonische en constructieve aanpassingen nodig zijn.

De maten van één constructieve beuk zijn hierbij de sleutel. Deze beuk, ook wel pixel genoemd, is 10 meter diep; 6 meter breed en 6 meter hoog. De pixel kan worden aangevuld met een tussenverdieping; een gang of scheidingswanden wat leidt tot een grote variëteit in indelingen en functiemogelijkheden.

De pixels zijn ondergebracht binnen een betonnen hoofddraagconstructie. Deze hoofddraagconstructie is de navelstreng van het gebouw: Liften; noodtrappen en leidingen zijn erin verwerkt. Tussen de betonnen kernen is een staalconstructie opgehangen welke de basis vormt voor de beschreven pixels. De constructie wordt vervolgens ingevuld met houten scheidingswanden.

Mocht er in de toekomst een nieuwe functie gewenst zijn worden de houten scheidingswanden eenvoudigweg verwijderd en de nieuwe functie ingericht. Dit verlengt de levensduur van 25 jaar naar meer dan 100 jaar.