Project omschrijving

De kenmerkende rijke baksteenarchitectuur van de Amsterdamse School, de modernistische stroming onder leiding van Le Corbusier, maar ook complexen als de Bijlmerflats met daartussen de collectieve ruimtes: Elk decennia heeft een architectuuropvatting die al dan niet reageert op de voorgaande. Ook al heeft onze huidige tijd geen duidelijk definieerbare stijl of materiaalkeuze, er zijn wel degelijk generieke elementen te onderscheiden.

Zo is de schaal van individuele woningen alsmaar toegenomen. Neem een doorsnee woning uit de jaren 30 van de vorige eeuw en we ervaren die als krap. ‘Kamers en suite’ en de scheidingswand van de keuken worden verwijderd en de woning wordt aan de achterzijde uitgebreid. In een recent project voor senioren werd zelfs om minimaal drie slaapkamers per woning gevraagd. Waar wordt al die ruimte voor gebruikt?

Aansluitend hierop zijn de faciliteiten binnenshuis enorm toegenomen. Buiten vaste elementen als haarden en professioneel uitgevoerde keukens, neemt ook de informatievoorziening toe. On demand entertainment via televisie, tablet of telefoon is rijkelijk aanwezig alsmede de continue toegang tot het nieuws. De noodzaak om ergens anders te zijn dan binnen de woning neemt gestaag af. Dit zien we duidelijk terug in de leegstand van winkels en de toename van bijvoorbeeld datingapps. Is dit een negatieve ontwikkeling?

In onze ogen niet. Het biedt initiatieven als Tiny Houses de kans om een alternatief te bieden. Terug naar de kern van het wonen: Wat hebben we als mens daadwerkelijk nodig in een ‘thuis’, het moderne equivalent van de grot. Verder hebben steden en dorpen een interessant en veelzijdig publiek milieu. Veel tijd, geld en moeite is de laatste decennia gestoken in het oprichten van horeca, culturele ontmoetingsplaatsen en winkelgebieden. Het ontwerp van de Tiny Houses zou daarom ook een zekere stimulans moeten bevatten om van deze voorzieningen gebruik te gaan maken. De veiligheid en persoonlijke verzorging van een thuis moet binnen de woning plaatsvinden, de interactie en het vergaren van informatie daarbuiten.

Moderne technieken en materialen bieden ons de kans om op effectieve en goedkope wijze seriematig woningen te produceren. Belangrijk is daarbij dat het basisontwerp ijzersterk in elkaar zit, daar het immers veelvuldig zal worden gekopieerd. Wij geloven dat de kracht van dit basisontwerp in de maatverhouding van zogenoemde ‘pixels’ zit. Als we de kernelementen van een thuis combineren met een pixel ontstaat een Tiny House dat beperkt in omvang, maar groots in voorzieningen is. Verder staan de weloverwogen maten, de constructie en de indeling zowel een individueel Tiny House als een ensemble of complex toe.

Het simpelweg plaatsen van pixels door heel Nederland negeert echter twee belangrijke aspecten van de architectuur: De locatie waar ze geplaatst worden en de identiteit van de bewoner. Onze visie is daarom geen kant-en-klaar ontwerp, maar een basis. Een basis welke kan worden gecombineerd met de ideeën van mede ontwerpers en opdrachtgevers, maar welke vooral open moet staan voor de locatie en de identiteit van de mensen die er daadwerkelijk gebruik van gaan maken.